Internetowa Giełda Towarowa NetBrokers jest największą w Polsce platformą skierowaną do firm działających na rynku rolno-spożywczym.  
 
 
wersja polska
wersja angielska
wersja rosyjska
 
Tabela ofert
 Kod firmy:
 ID:
 Hasło:
Wejście Rejestracja
   
 
  | O firmie | Cennik | Reklama | Informacje prasowe | Instrukcja obsługi | Kontakt | Charakterystyka Tabeli Ofert |
 
   
 
Miejsce na Twoją
reklamę
Miejsce na Twoją
reklamę
 
 
      Wyświetlanie wyników: 10 25 50 wszystkie                waluty online: [Bankier.pl]
 
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | na dół | strona główna | administrator |     
 
 
Unia Europejska
  Wspólna Polityka Rolna
- Informacje ogólne
- Dopłaty bezpośrednie
- WPR na lata 2014-2020
- Płatności bezpośrednie

-

Handel zagraniczny
- Portal UE
   
Rynki towarowe
  Mięso
- Notowania
- Notowania rynków zagranicznych
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW: [ wieprzowina, wolowina, drób, baranina ]
  Zboże
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Pasze
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Owoce i warzywa
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Mleko
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Cukier
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Prognozy
- Ogólne,    Mięso
- Zboże,      Mleko
  Wykresy cen towarów
- Wykresy z tabeli NetBrokers
   
Wokół rynków
- Środki ochrony roślin [10]
- Pasze i dodatki [37]
- Przyprawy i osłonki [19]
- Maszyny i urządzenia [27]
- Usługi transportowe [74]
- Wędliny [14]
- Magazyny, chłodnie, itp. [44]
   
 
 
Opracowania
www.tf.pl
2006-05-12
Stypendia dla dzieci ze środowisk popegeerowskich

Przypominamy: do 22 maja powinnny być złożone wnioski o przyznanie stypendium Agencji Nieruchomości Rolnych dla dzieci ze środowisk popegeerowskich. Stypendium mogą uzyskać uczniowie, którzy uczestniczyli w Programie Stypendialnym ANR, i którzy mieszkają na terenach wiejskich lub w miejscowości do 20 tys. mieszkańców, oraz pochodzą z rodzin uzyskujących dochód na osobę nie przekraczający 532 zł.

Wniosek o stypendium powinien być złożony do 22 maja br. w szkole, do której uczęszcza uczeń. W przypadku, gdy organem prowadzącym szkołę jest powiat - stypendia będą przyznawać komisje szkolne, w pozostałych przypadkach – komisja powołana przez starostę/prezydenta miasta.

Rada Ministrów w dniu 28 marca 2006 r. uchwaliła Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy uczniom pochodzącym z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, opublikowane w Dz. U. Nr 73, poz. 502 z dnia 28 kwietnia br., regulujące zasady i tryb udzielania pomocy w formie stypendiów.

Zgodnie z § 5. ust. 3 ww. rozporządzenia, „do wniosku o przyznanie stypendium dołącza się oświadczenie o wysokości dochodów rodziny ucznia, o którym mowa w § 2 ust. 4, oraz zawiadomienie, decyzję lub inny dokument, potwierdzające przyznanie uczniowi stypendium Agencji Nieruchomości Rolnych na co najmniej 2005 r.”

Na podstawie obowiązujących regulaminów stypendyści ANR otrzymywali zaświadczenia o przyznaniu stypendiów do czasu ukończenia szkoły średniej/ponadgimnazjalnej. Ostatnie zawiadomienia uczniowie otrzymali na podstawie zapisów „Regulaminu przyznawania i realizacji stypendiów ANR /ze zmianami wprowadzonymi Aneksami nr 1 z dnia 25 kwietnia 2003 r., nr 2 z dnia 6 maja oraz nr 3 z dnia 17 grudnia 2004 r./” obowiązującego w roku szkolnym 2004/05. Wzory tych zawiadomień stanowiły załącznik nr 3 i 3a do ww. Regulaminu.

Program koordynuje Ministerstwo Edukacji Narodowej za pomocą kuratoriów oświaty oraz szkół – w tych miejscach należy szukać dodatkowych informacji.

Źródło: ANR

 
 
 
Tygodnik Finansowy
-Sezon kalafiorowy w Polsce: mimo pandemii popyt okazał się wysoki
-Ceny holenderskich pomidorów na najniższym poziomie od lat
-Inne gospodarstwa rodzinne
-Dwa silne trendy w sprzedaży pieczywa
-Maliszewski o zbiorach i wpływie drugiej fali Covid-19 na rynek jabłek
-Pomoc covidowa
-Do 2029 r światowa produkcja bananów może wzrosnąć o 10 mln ton
-Do 2029 r światowa produkcja bananów może wzrosnąć o 10 mln ton
-Kolejnych kilkadziesiąt przypadków ASF
-Ubój norek w Danii czasowo wstrzymany. Okazało się, że brakuje podstaw prawnych, by wymusić takie działanie na hodowcach. Jed
-Ekologicznie czy ekonomicznie
-Wydatki gospodarstw domowych na kawę w pierwszym półroczu br. wyniosły 1,54 mld zł
-Dania: Państwo pomaga w tuczu bydła
-Wszystkiego owczego!


 
Archiwum
- Grudzień 2020
 
Archiwum roczne
2007
I II III IV
V VI VII VIII
IX X XI XII
2006
I II III IV
V VI VII VIII
IX X XI XII
2005
I II III IV
V VI VII VIII
IX X XI XII
2004
I IX X XI
XII - - -
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | do góry | strona główna | administrator | 

   
 
 
E-mail: biuro@netb.pl,   Telefon: +48 12 687-55-00,  Faks: +48 12 395-32-76; +48 12 687-55-01.
 
  NetBrokers Sp. z o.o. dokładając wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na poniższych stronach były kompletne i zgodne z prawdą, nie jest jednak w stanie zagwarantować ich poprawnosci i nie ponosi żadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.