Internetowa Giełda Towarowa NetBrokers jest największą w Polsce platformą skierowaną do firm działających na rynku rolno-spożywczym.  
 
 
wersja polska
wersja angielska
wersja rosyjska
 
Tabela ofert
 Kod firmy:
 ID:
 Hasło:
Wejście Rejestracja
   
 
  | O firmie | Cennik | Reklama | Informacje prasowe | Instrukcja obsługi | Kontakt | Charakterystyka Tabeli Ofert |
 
   
 
Miejsce na Twoją
reklamę
Miejsce na Twoją
reklamę
 
 
      Wyświetlanie wyników: 10 25 50 wszystkie                waluty online: [Bankier.pl]
 
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | na dół | strona główna | administrator |     
 
 
Unia Europejska
  Wspólna Polityka Rolna
- Informacje ogólne
- Dopłaty bezpośrednie
- WPR na lata 2014-2020
- Płatności bezpośrednie

-

Handel zagraniczny
- Portal UE
   
Rynki towarowe
  Mięso
- Notowania
- Notowania rynków zagranicznych
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW: [ wieprzowina, wolowina, drób, baranina ]
  Zboże
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Pasze
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Owoce i warzywa
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Mleko
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Cukier
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Prognozy
- Ogólne,    Mięso
- Zboże,      Mleko
  Wykresy cen towarów
- Wykresy z tabeli NetBrokers
   
Wokół rynków
- Środki ochrony roślin [10]
- Pasze i dodatki [37]
- Przyprawy i osłonki [19]
- Maszyny i urządzenia [27]
- Usługi transportowe [74]
- Wędliny [14]
- Magazyny, chłodnie, itp. [44]
   
 
 
Komentarze i analizy - Rynek mięsa
www.netb.pl
2006-05-31
Oficjalne stanowisko Polski wobec rosyjskiego zakazu importu

Związek POLSKIE MIĘSO uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Komisji Europejskiej z 19 maja bieżącego roku ukazała się publikacja, zawierająca powiadomienie przez stronę Polską Komisji Europejskiej o zakazie importu do Rosji środków spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, w świetle obowiązującego porozumienia między KE a Federacją Rosyjską.

Zakaz importu produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego z Polski został wprowadzony w listopadzie 2005 roku. Środki podjęte przez Federacje Rosyjską nie są zgodne z postanowieniami art. 19 i 107 (2) Umowy o Partnerstwie i Współpracy pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej członkami z jednej strony a Federacją Rosyjską z drugiej strony, która zabrania stosowania weterynaryjnych i fitosanitarnych restrykcji w sposób arbitralny i nieuzasadniony w handlu miedzy stronami.

Rosja uzależnia zniesienie zakazu od wypełnienia specyficznych wymagań. Niezależnie od tego, ze dnia 31 stycznia 2006 polska strona powiadomiła stronę rosyjską o spełnieniu wszystkich wymagań, które były zgodne z prawem UE, Rosja nie zniosła zakazu importu. Polska podniosła ten problem na najwyższym szczeblu politycznym w relacjach dwustronnych.

Obecnie Rosja wymaga takich zmian w systemie polskiej kontroli granicznej, które naruszają zasady kontroli weterynaryjnych i fitosanitarnych, ustalone w legislacji UE. Rosja domaga się, aby Polska wskazała te przejścia graniczne, przez które produkty eksportowane do Rosji będą przekraczały granice. W przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego, powinny to być przejścia, na których prowadzi się kontrolę weterynaryjna po obu stronach. Na granicy polsko-rosyjskiej jest tylko jedno takie przejście w obwodzie kaliningradzkim (Bezledy-Bagrationowsk). Co więcej, Rosja domaga się przeprowadzania kontroli weterynaryjnych wszystkich przesyłek środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, eksportowanych z UE do Rosji.

W przypadku produktów pochodzenia roślinnego, Rosja domaga się takiej organizacji systemu kontroli, który zapewni, że od czasu odprawy eksportowej w miejscu załadunku (na terenie całej Unii Europejskiej) do czasu dostawy do miejsca przeznaczenia Rosji, nie będzie możliwości zamiany lub przeładunku produktów. Należy podkreślić, że wprowadzenie tych zasad stanowiłoby naruszenie prawa UE i prowadziłoby do zróżnicowania warunków dla funkcjonowania biznesu w UE, co łamałoby zasady wspólnego rynku.

Utrzymujący się zakaz importu destabilizuje rynek unijny, a polski w szczególności i stanowi nacisk na Polskę aby spełnić wymagania Rosji. Polska pragnie także podkreślić, że negatywne skutki ekonomiczne wynikające z zakazu importu do Rosji i ewentualne zastosowanie się Polski do tych wymagań, miało by zgubny wpływ na eksporterów ze wszystkich Państw Członkowskich, którzy korzystają z przejść granicznych na wschodniej granicy Polski. W konsekwencji, negatywne skutki tego zakazu dotkną farmerów w całej Unii Europejskiej. Dlatego Polska ponownie postuluje podjęcie jednoznacznych i skoordynowanych działań na poziomie Unii Europejskie.


Źródło: Polskie Mięso

 
 
 
NetBrokers
-Dramat w skupach żywca! Ceny tuczników najniższe od 5 lat!
-Czechy: Zakaz hodowli klatkowej kur niosek od 2027 r.
-Chińczycy oskarżają niemiecką golonkę o zakażenie koronawirusem
-Fatalna sytuacja na rynku wieprzowiny. Trudno o optymizm
-Zakłady mięsne zapchane wieprzowiną?
-Niemcy: Depopulacja dzików wokół jednego ze skupisk ASF
-Grypa ptaków dotarła do Meklemburgii-Pomorza Przedniego
-Czy zwierzęta gospodarskie mogą rozprzestrzeniać koronawirusa?
-Spory spadek cen żywca wieprzowego
-Tönnies buduje rzeźnię w Chinach
-Kolejnych kilkadziesiąt przypadków ASF
-Senacka ekspertyza nt. skutków ograniczenia uboju rytualnego
-Ceny bydła bez większych zmian, ale dostępność ograniczona
-Ceny tuczników pozostają na fatalnie niskim poziomie


 
Archiwum
- Grudzień 2020
 
Archiwum roczne
2007
I II III IV
V VI VII VIII
IX X XI XII
2006
I II III IV
V VI VII VIII
IX X XI XII
2005
I II III IV
V VI VII VIII
IX X XI XII
2004
I IX X XI
XII - - -
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | do góry | strona główna | administrator | 

   
 
 
E-mail: biuro@netb.pl,   Telefon: +48 12 687-55-00,  Faks: +48 12 395-32-76; +48 12 687-55-01.
 
  NetBrokers Sp. z o.o. dokładając wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na poniższych stronach były kompletne i zgodne z prawdą, nie jest jednak w stanie zagwarantować ich poprawnosci i nie ponosi żadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.