Internetowa Giełda Towarowa NetBrokers jest największą w Polsce platformą skierowaną do firm działających na rynku rolno-spożywczym.  
 
 
wersja polska
wersja angielska
wersja rosyjska
 
Tabela ofert
 Kod firmy:
 ID:
 Hasło:
Wejście Rejestracja
   
 
  | O firmie | Cennik | Reklama | Informacje prasowe | Instrukcja obsługi | Kontakt | Charakterystyka Tabeli Ofert |
 
   
 
Miejsce na Twoją
reklamę
Miejsce na Twoją
reklamę
 
 
      Wyświetlanie wyników: 10 25 50 wszystkie                waluty online: [Bankier.pl]
 
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | na dół | strona główna | administrator |     
 
 
Unia Europejska
  Wspólna Polityka Rolna
- Informacje ogólne
- Dopłaty bezpośrednie
- WPR na lata 2014-2020
- Płatności bezpośrednie

-

Handel zagraniczny
- Portal UE
   
Rynki towarowe
  Mięso
- Notowania
- Notowania rynków zagranicznych
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW: [ wieprzowina, wolowina, drób, baranina ]
  Zboże
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Pasze
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Owoce i warzywa
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Mleko
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Cukier
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Prognozy
- Ogólne,    Mięso
- Zboże,      Mleko
  Wykresy cen towarów
- Wykresy z tabeli NetBrokers
   
Wokół rynków
- Środki ochrony roślin [10]
- Pasze i dodatki [37]
- Przyprawy i osłonki [19]
- Maszyny i urządzenia [27]
- Usługi transportowe [74]
- Wędliny [14]
- Magazyny, chłodnie, itp. [44]
   
 
 
Komentarze i analizy - Rynek mleka
www.interia.pl
2006-07-12
Wykorzystanie krajowej ilości referencyjnej dostaw w roku kwotowym

Z oceny danych dotyczących skupu mleka w roku kwotowym 2005/2006 wynika, że krajowa ilość referencyjna dla dostawców hurtowych została przekroczona.

Po 12 miesiącach roku kwotowego 2005/2006, ilość mleka dostarczonego do podmiotów skupujących kształtuje się na poziomie 8 926 435 537 kg po przeliczeniu na referencyjną zawartość tłuszczu poszczególnych producentów. Wobec powyższego przekroczenie krajowej ilości referencyjnej dostaw w roku kwotowym 2005/2006 wyniesie ok. 426 435 537 kg w stosunku do uzyskanego w drodze negocjacji krajowego limitu 8 500 000 000 kg.

Jednakże w związku z faktem stałej zamiany (konwersji), ilości referencyjnych sprzedaży bezpośredniej na ilości referencyjne dostaw hurtowych, dokonanej w bieżącym roku kwotowym przez producentów na łączną ilość 143 164 366 kg, oraz konwersji ilości referencyjnych dostaw hurtowych na ilości referencyjne sprzedaży bezpośredniej na łączną ilość 5 224 754 kg, przekroczenie krajowej ilości referencyjnej wyniesie odpowiednio mniej o ilości przekonwertowane. Bilans dokonanych konwersji kształtuje się na poziomie
+ 137 939 612 kg ilości referencyjnych dostaw hurtowych.

Reasumując po notyfikacji konwersji krajowa ilość referencyjna dostaw hurtowych ukształtuje się na poziomie 8 637 939 612 kg. Wobec powyższego należy szacować, iż przekroczenie krajowej ilości referencyjnej dla dostawców hurtowych ukształtuje się na poziomie
288 495 925 kg.

Dodatkowo należy zaznaczyć, iż w rozliczeniu krajowej ilości referencyjnej oraz naliczeniu stosownej opłaty za rok kwotowy 2005/2006 kluczowe znaczenie odgrywają również konwersje czasowe.

Bilans dokonanych konwersji czasowych kształtuje się na poziomie + 4 156 508 kg ilości referencyjnych dostaw hurtowych, w tym 5 395 697 kg konwersji ilości referencyjnych sprzedaży bezpośredniej na ilości referencyjne dostaw oraz 1 239 189 kg w przypadku konwersji ilości referencyjnych dostaw na ilości referencyjne sprzedaży bezpośredniej.

Mając na względzie wspomnianą zamianę czasową, krajowa ilość referencyjna dostaw ukształtuje się na poziomie 8 642 096 120 kg. Wobec powyższego należy szacować, iż przekroczenie krajowej ilości referencyjnej dla dostawców hurtowych, za które Polska obowiązana będzie uiścić należną opłatę, może wynieść 284 339 417 kg.

W myśl art. 2 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych, należna opłata za 100 kg przekroczenia za rok kwotowy 2005/2006 wynosi 30,91 euro. Zatem przy założeniu wyżej określonego przekroczenia krajowej ilości referencyjnej dostaw, Polska byłaby obowiązana do uiszczenia na Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) opłaty w wysokości 87 889 313,79 euro.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem 99% należnej kwoty musi zostać wpłacone na Fundusz przed 1 października 2006 roku.

Zgodnie z art. 36 ust. 3 pkt. 3) ustawy, producent obowiązany jest do wpłaty należnej kwoty na rachunek podmiotu skupującego do dnia 31 sierpnia, natomiast ustawa nakłada na podmiot skupujący obowiązek wniesienia wspomnianej opłaty na rachunek bankowy właściwego miejscowo Oddziału Terenowego Agencji w tym samym terminie.

Mając na uwadze szacowaną sumę przekroczeń indywidualnych ilości referencyjnych dostaw w roku kwotowym 2005/2006 oraz szacowaną sumę niewykorzystanych indywidualnych ilości referencyjnych dostaw jak również niewykorzystaną część rezerwy dostaw szacuję się, że opłata dla indywidualnego producenta za 100 kg przekroczenia indywidualnej ilości referencyjnej ukształtuje się na poziomie 54,79 zł przy kursie euro z dnia 31 marca br. 3,9425 pln. Stosownie do treści art. 14 Rozporządzenia Komisji 595/2004, obowiązujący kurs wymiany walut za dany okres jest kursem z dnia 31 marca.

Ostateczny bilans roku kwotowego 2005/2006 zostanie dokonany po złożeniu rocznych sprawozdań przez podmioty skupujące. Stosownie do treści przepisu art. 10 ust.1 pkt 5 ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych podmioty skupujące obowiązane były przesłać te sprawozdania do właściwych dyrektorów OT ARR w terminie do dnia 14 maja br. Na postawie otrzymanych sprawozdań Prezes ARR do dnia 15 lipca br. ustali stopień wykorzystania krajowej ilości referencyjnej. Informacja o wysokości stopnia wykorzystania KIR zostanie przekazana do ministra właściwego ds. rynków rolnych w terminie do dnia 31 lipca br.


Źródło: Agencja Rynku Rolnego

 
 
 
Tygodnik Finansowy
-Niewielka zniżka cen produktów mlecznych
-Jak wspomóc polską produkcję rolną?
-Rośnie eksport do Chin polskich produktów mlecznych
-Wielkopolskie: Farma mleczna wystawiona na sprzedaż za 25,5 mln zł
-Nowe władze Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy
-Prezes PIM mówi o atutach polskiego mleczarstwa
-Masło w blokach nadal drożeje
-Wiodące mleczarnie postawiły na produkcję bez GMO
-Minister Zdrowia objął patronatem projekt Dzieciaki mleczaki
-Kolejne kuriozum unijne - mleko jako napój i kubki na napoje
-Cargill i ZELP wspólnie przeciw emisji metanu w mleczarstwie
-Konsument musi mieć pewność nt. bezpieczeństwa żywności
-Podczas upałów mleczność krów może spaść do 30 proc.
-Skup mleka: cena utrzymuje się blisko historycznego maksimum


 
Archiwum
- Sierpień 2021
 
Archiwum roczne
2007
I II III IV
V VI VII VIII
IX X XI XII
2006
I II III IV
V VI VII VIII
IX X XI XII
2005
I II III IV
V VI VII VIII
IX X XI XII
2004
I IX X XI
XII - - -
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | do góry | strona główna | administrator | 

   
 
 
E-mail: biuro@netb.pl,   Telefon: +48 12 687-55-00,  Faks: +48 12 395-32-76; +48 12 687-55-01.
 
  NetBrokers Sp. z o.o. dokładając wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na poniższych stronach były kompletne i zgodne z prawdą, nie jest jednak w stanie zagwarantować ich poprawnosci i nie ponosi żadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.