Internetowa Giełda Towarowa NetBrokers jest największą w Polsce platformą skierowaną do firm działających na rynku rolno-spożywczym.  
 
 
wersja polska
wersja angielska
wersja rosyjska
 
Tabela ofert
 Kod firmy:
 ID:
 Hasło:
Wejście Rejestracja
   
 
  | O firmie | Cennik | Reklama | Informacje prasowe | Instrukcja obsługi | Kontakt | Charakterystyka Tabeli Ofert |
 
   
 
Miejsce na Twoją
reklamę
Miejsce na Twoją
reklamę
 
 
      Wyświetlanie wyników: 10 25 50 wszystkie                waluty online: [Bankier.pl]
 
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | na dół | strona główna | administrator |     
 
 
Unia Europejska
  Wspólna Polityka Rolna
- Informacje ogólne
- Dopłaty bezpośrednie
- WPR na lata 2014-2020
- Płatności bezpośrednie

-

Handel zagraniczny
- Portal UE
   
Rynki towarowe
  Mięso
- Notowania
- Notowania rynków zagranicznych
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW: [ wieprzowina, wolowina, drób, baranina ]
  Zboże
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Pasze
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Owoce i warzywa
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Mleko
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Cukier
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Prognozy
- Ogólne,    Mięso
- Zboże,      Mleko
  Wykresy cen towarów
- Wykresy z tabeli NetBrokers
   
Wokół rynków
- Środki ochrony roślin [10]
- Pasze i dodatki [37]
- Przyprawy i osłonki [19]
- Maszyny i urządzenia [27]
- Usługi transportowe [74]
- Wędliny [14]
- Magazyny, chłodnie, itp. [44]
   
 
 
Komentarze i analizy - Rynek zboża
www.interia.pl
2006-07-12
ARR: Przetarg stały na sprzedaż pszenicy

Na podstawie projektu Rozporządzenia Komisji w sprawie otwarcia stałych przetargów na sprzedaż zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnej Państw Członkowskich, Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg stały na sprzedaż do 400 000 ton pszenicy z przeznaczeniem na wywóz.

Termin składania ofert w pierwszym przetargu częściowym wygasa w dniu 6 lipca 2006 r. o godz. 9.00 (czasu brukselskiego).

Termin ostatniego przetargu częściowego wygasa w dniu 28 czerwca 2007 r. o godz. 9.00 (czasu brukselskiego).

Do przetargu przystąpić mogą przedsiębiorcy, którzy są zarejestrowani w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

złożenie w siedzibie Agencji Rynku Rolnego, oferty na obowiązującym formularzu ofertowym, który należy wypełnić w języku polskim pod rygorem nieważności, wraz z niezbędną dokumentacją.

złożenie zabezpieczenia przetargowego w wysokości 5 EUR/t, w przeliczeniu na PLN wg kursu z dnia 27 czerwca 2006 r. tj. 4,0875 PLN, które musi być dostępne w Agencji w każdy wtorek przed złożeniem oferty na przetarg w danym tygodniu.

Oferta przetargowa powinna zostać sporządzona odrębnie dla każdego lotu oraz podpisana przez osoby uprawnione i złożona w dwóch zamkniętych kopertach. Na kopercie zewnętrznej, nie oznakowanej nazwą przedsiębiorcy, należy umieścić nazwę i adres ARR oraz napis „Oferta przetargowa – sprzedaż pszenicy z zapasów interwencyjnych z przeznaczeniem na wywóz”.

Oferta może zostać złożona w Centrali Agencji Rynku Rolnego poprzez bezpośrednie jej dostarczenie, przesłanie listem poleconym, przesłanie faksem (przy obowiązku złożenia oryginału przed podpisaniem umowy).

Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Agencji Rynku Rolnego, pok. 104 A, pod adresem:

Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12
PL – 00-400 Warszawa

Warunki uczestnictwa przedsiębiorców w mechanizmie sprzedaży pszenicy z zapasów interwencyjnych ARR z przeznaczeniem na wywóz, dostępne są na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego pod adresem: www.arr.gov.pl

Warunki, o których mowa wyżej zawierają: wzór formularza ofertowego, informacje o zabezpieczeniu przetargowym, wykaz magazynów, w których przechowywana jest oferowana do sprzedaży pszenica ze wskazaniem numerów lotów i ich jakości, wzór umowy oraz inne istotne informacje związane z przystąpieniem do przetargu i realizacją umów.

Uwaga!
Agencja zastrzega sobie prawo do nie rozpatrzenia złożonych ofert przetargowych i odwołania przetargu w przypadku nie opublikowania przez KE powyższego Rozporządzenia KE w Dzienniku Urzędowym UE do dnia 6 lipca 2006r.

Wszelkie informacje na temat przetargu można uzyskać pod numerami telefonów:
+ 48 22 661 78 10, 661 77 04, 661 77 05, 661 70 07, 661 78 37 oraz na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego.


Źródło: Agencja Rynku Rolnego

 
 
 
Interia.pl
-Dostawca konopi do piwa i wódki BUH osiągnął cel emisyjny w 6 godz.
-Jak będą promowane przetwory zbożowe w najbliższych latach?
-Zielony Ład budzi niepokój producentów zbóż
-Tegoroczne zbiory rzepaku zapowiadają się bardzo dobrze
-Raport o roślinnych alternatywach: trendy, rynek, konsument
-MRiRW: Nie ma podstaw do uruchomienia rezerw strategicznych zbóż
-Ceny pieczywa a sytuacja na rynku zbóż
-Przetwórca kolb kukurydzy zainwestuje 15 mln zł we Włocławku
-Młynarze proszą o uwolnienie rezerw zbóż
-Świat idzie w kierunku rekordowej produkcji zbóż
-Świat idzie w kierunku rekordowej produkcji zbóż
-Jaka cena pszenicy na giełdach?
-Nikt nie ocenił skutków strategii Od Pola Do Stołu
-IZP: W Polskim Ładzie brakuje spójnej wizji gospodarki żywnościowej


 
Archiwum
- Sierpień 2021
 
Archiwum roczne
2007
I II III IV
V VI VII VIII
IX X XI XII
2006
I II III IV
V VI VII VIII
IX X XI XII
2005
I II III IV
V VI VII VIII
IX X XI XII
2004
I IX X XI
XII - - -
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | do góry | strona główna | administrator | 

   
 
 
E-mail: biuro@netb.pl,   Telefon: +48 12 687-55-00,  Faks: +48 12 395-32-76; +48 12 687-55-01.
 
  NetBrokers Sp. z o.o. dokładając wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na poniższych stronach były kompletne i zgodne z prawdą, nie jest jednak w stanie zagwarantować ich poprawnosci i nie ponosi żadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.